En samlet indsats mod lus

Lus er og bliver et stigende problem i Danmark og gennem de senere år sker der en årlig udveksling af lus mellem halvdelen af alle børn i alderen 3 til 10. Forældre står ofte magtesløse når deres børn gentagne gang kommer hjem fra daginstitutionen eller skolen med en note omkring at der igen er konstateret lus. Hvad gør man egentligt for bedst muligt at undgå at komme i denne situation gentagne gange?

Først og fremmest er der brug for at alle tager lusene alvorligt. Lus kan overføres bland børn fra alle sociale lag og det er ganske enkelt ikke korrekt at bruge tid på at afgøre hvem som er smittebæreren da det er umuligt at sige noget om. Det som er vigtigt er at alle gør en indsats for at komme lusene til livs og det kræver at man arbejder i samlet flok.

Alle skal sørge for at kæmme børnene på samme tid og alle skal efter at luse epidemien er væk, huske at lave præventivt lusearbejde. På lusesnapperen finder du hjælp til dette arbejde og hvis alle i en daginstitution eller en skoleklasse benytter disse hjælpemidler, så er chancen for at komme lusene til lives langt større end hvis der kæmpes individuelt. Det hjælper ikke at få gjort ens eget barn lusefri hvis der stadig er børn som ikke er det.